Procedury COVID19

Procedury COVID19

Procedury zapewniania bezpieczeństwa

w PRZEDSZKOLU

w związku z wystąpieniem COVID-19

 Na podstawie wytycznych ministra właściwego do spraw zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

 W celu zapewnienia bezpieczeństwa w przedszkolu i ochrony przed rozprzestrzenianiem się COVID-19 w okresie ograniczonego funkcjonowania przedszkoli w PRZEDSZKOLU obowiązują specjalne Procedury bezpieczeństwa.

 

 

 

pdf650.png (16 KB)Przedszkole.pdf (670 KB)