BohaterON - włącz historię

BohaterON - włącz historię

Po raz kolejny nasze przedszkolaki wzięły udział w ogólnopolskiej kampanii o tematyce historycznej BohaterON - włącz historię. Kampania ma na celu upamiętnienie, uhonorowanie i bezpośrednia pomoc uczestnikom Powstania Warszawskiego, edukację społeczeństwa , a także promocję patriotycznych postaw i historii Polski XX wieku. W tym roku nasi podopieczni wzięli udział w zajęciach dotyczących tej tematyki. Korzystając ze scenariusza „Niebajka o Powstaniu Warszawskim” poruszyliśmy na zajęciach temat Powstańców Warszawskich, ich działań i bohaterstwa, dzięki któremu żyjemy dziś w wolnym kraju. Dzieci z zainteresowaniem obejrzały spektakl kukiełkowy oraz wykonały pracę manualną, tworząc swoje papierowe pacynki - myszki. Dodatkowo wysłaliśmy do Powstańców kartki on-line, które można zobaczyć pod tym linkami: https://dumnizpowstancow.pl/mapa... https://dumnizpowstancow.pl/mapa...

205_b2285f0364834020b9ccb3a54aa53a8f_314691824_2188368258010459_8394006759266088064_n.jpg
205_b2285f0364834020b9ccb3a54aa53a8f_315294917_501931455305186_1409665887547650656_n.jpg
205_b2285f0364834020b9ccb3a54aa53a8f_315217199_938961443745853_8094703482672957258_n.jpg
205_b2285f0364834020b9ccb3a54aa53a8f_315459107_1169990830582895_3232412264822621986_n.jpg
205_b2285f0364834020b9ccb3a54aa53a8f_315494274_818476309408308_4572448246410140211_n.jpg
205_b2285f0364834020b9ccb3a54aa53a8f_315525799_1165936894050305_7104849648157027551_n.jpg
205_b2285f0364834020b9ccb3a54aa53a8f_Pszczolki_z_Ilkowic.jpg
205_b2285f0364834020b9ccb3a54aa53a8f_315519377_803261580926662_824792548590748283_n.jpg
205_b2285f0364834020b9ccb3a54aa53a8f_313499536_5036168306484152_7869890607633070514_n.jpg
205_b2285f0364834020b9ccb3a54aa53a8f_315351963_1309282283235801_8902216156996112437_n.jpg
205_b2285f0364834020b9ccb3a54aa53a8f_315357331_6479949535366191_934570170158541318_n.jpg
205_b2285f0364834020b9ccb3a54aa53a8f_315519118_5963302333681439_4301925631685428559_n.jpg
205_b2285f0364834020b9ccb3a54aa53a8f_315438408_841112190565371_2165075164098277326_n.jpg
205_b2285f0364834020b9ccb3a54aa53a8f_315519136_673183677652509_7325510019234359979_n.jpg
205_b2285f0364834020b9ccb3a54aa53a8f_315520027_5486974114748220_8937337630072962843_n.jpg