Międzynarodowy Projekt Edukacyjny - Piękna Nasza Polska Cała

Międzynarodowy Projekt Edukacyjny - Piękna Nasza Polska Cała

Celem projektu jest :

  • Wychowanie do wartości przez kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych u dzieci i młodzieży.
  • Poznanie historii państwa polskiego i symboli narodowych.
  • Uwrażliwienie na piękno, folklor i tradycję Polski.
  • Poznanie tradycji, zwyczajów, obrzędów ludowych z regionów Polski i Kresów.
  • Wzmacnianie poczucia radości i dumy z bycia Polakiem.
  • Integracja placówek edukacyjnych z Polski i Kresów

22_6d2d2977301a4df540f76cf664cd9a78_72461929_413433162885309_3862254469118951424_n.jpg
22_6d2d2977301a4df540f76cf664cd9a78_72473195_985360088499095_5251462942385242112_n.jpg
22_6d2d2977301a4df540f76cf664cd9a78_72557280_446789099284410_1588781451594170368_n.jpg
22_6d2d2977301a4df540f76cf664cd9a78_jgthv.jpg
22_b548c48bf04ad320dadaa5abd30dcbfe_Prezydent_Andrzej_Duda.jpg
22_b548c48bf04ad320dadaa5abd30dcbfe_76702340_2798184200194078_9164134301720117248_o.jpg
22_b548c48bf04ad320dadaa5abd30dcbfe_75237457_2444509362263007_8939713503065800704_o.jpg
22_b548c48bf04ad320dadaa5abd30dcbfe_74489981_416404542360194_6290127446356262912_n.jpg
22_b548c48bf04ad320dadaa5abd30dcbfe_74596460_681054015758394_8729434257895718912_n.jpg
22_b548c48bf04ad320dadaa5abd30dcbfe_75282389_2468255326795302_3449654682027294720_n.jpg
22_b548c48bf04ad320dadaa5abd30dcbfe_75491752_2469639629984449_4921153599108546560_n.jpg
22_b548c48bf04ad320dadaa5abd30dcbfe_75580230_775376649570539_6177992623421128704_n.jpg
22_b548c48bf04ad320dadaa5abd30dcbfe_76689019_989006734787278_3619055463561166848_n.jpg
22_6d2d2977301a4df540f76cf664cd9a78_72364940_2416583648652599_9039572386050998272_n.jpg