Tydzień Bajek Polskich

Tydzień Bajek Polskich

Głównym celem projektu jest promowanie polskich bajek wśród dzieci i ich rodziców, oraz współpraca z przedszkolami, szkołami, świetlicami szkolnymi i innymi jednostkami biorącymi udział w projekcie na terenie Polski.
2. Cele szczegółowe:
• Rozwijanie twórczej inwencji dzieci,
• Budzenie ciekawości poznawczej,
• Kształcenie na odległość
• Rozwijanie fantazji dzieci,
• Usprawnianie funkcji wzrokowych, słuchowych, manualnych,
• Zaznajomienie dzieci ze sposobami radzenia sobie w trudnych sytuacjach,
• Przygotowanie do nauki czytania i pisania,
• Kształtowanie dojrzałości emocjonalno-społecznej, wyrabianie samodzielności,
zaradności, dyscypliny, oceny zdarzeń,
• Rozwijanie więzi emocjonalnej z osobami bliskimi,
• Przekazywanie wartości moralnych,


81_bdf4f3ebce9837aa8b8a4d68da5dde28_123765145_3760589613959821_1563440383987590889_n.jpg
81_bdf4f3ebce9837aa8b8a4d68da5dde28_my_photo_kids_photo_book-146.jpg
81_bdf4f3ebce9837aa8b8a4d68da5dde28_my_photo_kids_photo_book-147.jpg
81_bdf4f3ebce9837aa8b8a4d68da5dde28_my_photo_kids_photo_book-145.jpg
81_bdf4f3ebce9837aa8b8a4d68da5dde28_my_photo_kids_photo_book-144.jpg
81_bdf4f3ebce9837aa8b8a4d68da5dde28_my_photo_kids_photo_book-128.jpg
81_bdf4f3ebce9837aa8b8a4d68da5dde28_my_photo_kids_photo_book-125.jpg
81_bdf4f3ebce9837aa8b8a4d68da5dde28_my_photo_kids_photo_book-4.jpg
81_bdf4f3ebce9837aa8b8a4d68da5dde28_123652288_2782086078702503_6246422439567862538_o.jpg
81_a38093806d491be56b0e3444efc63fb4_rtyuj.jpg