Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo

W październiku przeprowadzone zostały zajęcia dotyczące bezpieczeństwa. W ramach tych zajęć, dzieci przypomniały sobie zasady bezpiecznego poruszania się w pobliżu ulicy, jak i prawidłowego zachowania się na przejściu dla pieszych. Wiedzę wykorzystały w praktyce ???? Prace plastyczne ozdobiły przedszkolne korytarze. Odwiedzili nas również policjanci, którzy bardzo ciekawie opowiadali nam o swojej pracy oraz jeszcze raz przypomnieli zasady bezpiecznego zachowania.


114_354323d54f2d440557bbdc4079b02362_244911114_394688732145882_6940989008792746291_n.jpg
114_354323d54f2d440557bbdc4079b02362_244925845_1193882687803306_1654055492241597202_n.jpg
114_354323d54f2d440557bbdc4079b02362_244942400_1028158854664803_5335580777514066320_n.jpg
114_354323d54f2d440557bbdc4079b02362_244969172_157809663224099_919050035534761862_n.jpg
114_354323d54f2d440557bbdc4079b02362_244979671_237240548427414_3678530648565168908_n.jpg
114_354323d54f2d440557bbdc4079b02362_244995843_230276375750797_498066762183285500_n.jpg
114_354323d54f2d440557bbdc4079b02362_245036765_1112234036243255_6413209310702931108_n.jpg
114_354323d54f2d440557bbdc4079b02362_245070574_399109221670147_3243797900855037210_n.jpg
114_354323d54f2d440557bbdc4079b02362_245089839_612846139719630_2322357865551138160_n.jpg
114_354323d54f2d440557bbdc4079b02362_245129535_596089268474323_2469579885735398592_n.jpg
114_354323d54f2d440557bbdc4079b02362_245175044_2942225396106856_8183346827787797442_n.jpg
114_354323d54f2d440557bbdc4079b02362_245267380_608691103900933_3881701531851498151_n.jpg
114_354323d54f2d440557bbdc4079b02362_245166135_4973774639318907_9051007096925531960_n.jpg
114_354323d54f2d440557bbdc4079b02362_245299713_403929401362611_6945227641318667078_n.jpg
114_354323d54f2d440557bbdc4079b02362_245304467_1060656554788888_5060682811155299149_n.jpg
114_354323d54f2d440557bbdc4079b02362_245316257_948119799381578_6107258482207541804_n.jpg
114_354323d54f2d440557bbdc4079b02362_245332566_920565435251401_3921345831582094796_n.jpg
114_354323d54f2d440557bbdc4079b02362_245424210_568594181054927_7621538189232951428_n.jpg
114_354323d54f2d440557bbdc4079b02362_245946375_2682030692093211_6708682233106942496_n.jpg