Numer konta do wpłat

Numer konta do wpłat

PKO 02 1020 4955 0000 7702 0254 7032  w tytule przelewu prosimy wpisać imię, nazwisko dziecka oraz miesiąc, za który dokonywana jest wpłata za żywienie dziecka.