Próbny alarm pożarowy

Próbny alarm pożarowy

W trosce o bezpieczeństwo wszystkich przedszkolaków w naszym przedszkolu 27 października został przeprowadzony próbny alarm pożarowy. Dzieci usłyszały trzy sygnały, po których niezwłocznie przystąpiono do ewakuacji. Zgodnie z planem ewakuacji przedszkolaki zostawiły wszystko w salach, a nauczycielki zabrały ze sobą tylko dzienniki. Wychowawczynie oddziałów przedszkolnych zdały raport o frekwencji. Głównym celem ćwiczeń było sprawdzenie stopnia opanowania umiejętności zachowania się w sytuacji zagrożenia pożarem przez dzieci i pracowników przedszkola oraz zasadami postępowania na wypadek pożaru, poruszania się w budynku zgodnie z drogami ewakuacji i przejścia na wyznaczony teren zbiórki. Cieszymy się, że akcja ewakuacji przebiegła bardzo sprawnie, ale jednocześnie mamy nadzieję, że umiejętność szybkiego opuszczania zagrożonego budynku nigdy nam się nie przyda.


198_9f05973e7eff0e13f712d9c2773d84c8_312504403_652010149887472_7389039147553702281_n.jpg
198_9f05973e7eff0e13f712d9c2773d84c8_312936006_1218831492180074_1877751100004638110_n.jpg
198_9f05973e7eff0e13f712d9c2773d84c8_312968442_845515793128184_232447258047579086_n.jpg
198_9f05973e7eff0e13f712d9c2773d84c8_312982144_680256647019376_1216607919778263426_n.jpg
198_9f05973e7eff0e13f712d9c2773d84c8_313115163_2924536807850783_3636274366615944782_n.jpg
198_9f05973e7eff0e13f712d9c2773d84c8_313191562_4099470830277206_9056786715682311004_n.jpg
198_9f05973e7eff0e13f712d9c2773d84c8_313129284_808687830188927_3702020557317586731_n.jpg
198_9f05973e7eff0e13f712d9c2773d84c8_313127475_1249106612536739_693108329265596271_n.jpg
198_9f05973e7eff0e13f712d9c2773d84c8_313200319_5518313694919985_4673336968352257050_n.jpg
198_9f05973e7eff0e13f712d9c2773d84c8_313204003_1315228142640815_4030624335024154378_n.jpg