230 Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja

230 Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja

W tym roku obchodziliśmy w naszym Przedszkolu 230 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Głównym celem uroczystości było upamiętnienie rocznicy uchwalenia Konstytucji regulującej ustrój prawny Rzeczypospolitej Obojga Narodów oraz rozwijanie poczucia przynależności narodowej u naszych „ Małych Patriotów.” Z tej okazji wszystkie przedszkolaki ubrane w galowe stroje uroczyście odśpiewały hymn narodowy. Podczas prac plastycznych dzieci wykonywały godło Polski, flagę oraz symboliczne kotyliony, które były wykorzystywane podczas uroczystości. Była to dla nich ważna lekcja patriotyzmu i historii naszej ojczyzny.