Europa bez granic

Europa bez granic

Projekt " Europa bez granic " został stworzony w celu poszerzania wiedzy przedszkolaków o informacje i ciekawostki o krajach europejskich i ich kulturze, poruszając tym samym kwestię edukacji międzykulturowej i globalnej. Dzięki realizacji różnorodnych zadań zawartych w projekcie, dzieci będą miały możliwość pobudzania swojej ciekawości, rozwijania potencjału i wiedzy. W trakcie trwania projektu przedszkolaki poznają ciekawostki na temat kultury danego kraju, tradycyjne zabawy, tańce, zwroty językowe, wykonają zadania plastyczne, zwiedzą wirtualnie muzea lub miasto, a także będą miały okazję wziąć udział w zajęciach kulinarnych.