Bezpieczny przedszkolak- maluszki

Bezpieczny przedszkolak- maluszki

W tym tygodniu maluszki zapoznały się z zasadami ruchu drogowego.Na pobliskich pasach uczyły się poprawnego przechodzenia przez jezdnię. W trakcie zajęć wykorzystywano prezentacje multimedialne i filmy edukacyjne, dzięki którym dzieci poznawały zagrożenia wynikające z niewłaściwego zachowania się na ulicy. Ponadto dzieci wykonały grupową pracę plastyczną "Pasy drogowe".