Ogłoszenie

Ogłoszenie

Szanowni Państwo – Rodzice dzieci zapisanych do Przedszkola w Ilkowicach

Z dniem 6. 05. 2020 r. zniesiony zostaje zakaz działalności przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego. W związku z powyższym istnieje prawna możliwość wznowienia działalności naszej placówki (w dopuszczalnym zakresie z licznymi ograniczeniami)na podstawie dyspozycji organu prowadzącego. Zgodnie z rekomendacją Zarządu Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Ilkowice z dnia 05. 05. 2020 r. przedszkole w Ilkowicach zostanie uruchomione wprzypadku, gdy taką potrzebę zgłoszą rodzice wykonujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID 19 bądź pełniący inne, bardzo ważne społecznie role, przede wszystkim dla zdrowia i życia ludzi.

Decyzję tę uzasadnia fakt, że dzięki rozsądkowi mieszkańców, przestrzeganiu obostrzeń i innym czynnikom nasze środowisko lokalne wolne jest od zakażeń koronawirusem, toteż należy działać tak, aby ten stan mógł być już trwały.

Prosimy zatem o bardzo odpowiedzialne decyzje podejmowane z troską o zdrowie i życie własnych i cudzych dzieci, a także innych osób włączonych w pracę Przedszkola. Z naszej strony deklarujemy gotowość do działania, jednak zdrowie i życie uznajemy za priorytet – w żadnym wypadku nie kierują nami oszczędności bądź wygodnictwo.

W razie zaistnienia sytuacji, o których wyżej mowa i konieczności posłania dziecka do Przedszkola, prosimy o kontakt drogą mailową na adres ilkowice@vp.pl. Każde zgłoszenie będzie rozpatrywane indywidualnie, a odpowiedź zostanie przekazana drogą telefoniczną (prosimy podać w zgłoszeniu aktualny numer telefonu).

 

Ilkowice, 05. 05. 2020 r.

procedury.png (18 KB)Procedura w przedszkolu na stronę.pdf (509 KB)

unnamed.jpg (53 KB)Deklaracja zapisu dziecka do przedszkola COVID19.pdf (189 KB)