Czym skorupka za młodu...

Czym skorupka za młodu...

Głównym celem projektu jest promocja zdrowia i kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych.
Podczas realizacji projektu promować będziemy zdrowy tryb życia, zachęcać dzieci, rodziców i nauczycieli do uprawiania sportu, zdrowego odżywiania i wykorzystania w sposób kreatywny warzyw i owoców. Poznamy pracę dietetyka i lekarza. Zwrócimy uwagę również na uzależnienia, z jakimi dzisiejszy świat się zmierza. Zadbamy o rozwój emocjonalny dzieci.
Nauczyciele realizujący projekt doskonalą umiejętności: planowania pracy, logicznego myślenia, doskonalenia obowiązkowości, systematyczności, koncentracji i skupienia, współpracy z rodzicami i innymi nauczycielami w placówce.