Idź ty lepiej Koziołeczku szukać swego Pacanowa

Idź ty lepiej Koziołeczku szukać swego Pacanowa

OGÓLNOPOLSKIEGO PROJEKTU EDUKACYJNEGO

     „IDŹ TY LEPIEJ KOZIOŁECZKU , SZUKAĆ SWEGO PACANOWA”

 

 

Głównym założeniem projektu „Idź  ty lepiej Koziołeczku , szukać swego Pacanowa’ jest wprowadzenie dzieci w świat literatury dziecięcej, promowanie czytelnictwa, wychowanie do wartości , kształtowanie właściwych postaw społecznych. poczucia przynależności narodowej, wzbogacanie ogólnej wiedzy o świecie.

 

Projekt jest zgodny z zadaniami określonymi w Podstawie Programowej wychowania przedszkolnego, a także wpisuje się Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/2021 - Działania wychowawcze. Wychowanie
do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych.

CELE:

 

- wzmacnianie poczucia własnej wartości;

- tworzenie sytuacji budujących wrażliwość dziecka, empatię i szacunek wobec innych;

- kreowanie wartości i norm społecznych poprzez współdziałanie z instytucjami i organizacjami będącymi źródłem istotnych wartości;

- nawiązywanie pozytywnych relacji w najbliższym otoczeniu i środowisku społecznym;

- kształtowanie tolerancji wobec odmienności ;

- ukazywanie wartości związanych z przeżywaniem pozytywnych emocji: radość, szczęście, zadowolenie, akceptacja, życzliwość, wzruszenie ;

 

Cele operacyjne:

- dziecko poznaje określony utwór literacki, zapamiętuje imię i nazwisko autorów, główną postać, potrafi ją opisać , scharakteryzować

- dowiaduje się o działaniu instytucji zajmujących się promowaniem twórczości dla dzieci ( Europejskie Centrum Bajki)

- odnosi się do innych osób, rozumie ich odczucia, wspomnienia

- potrafi odtwarzać i samodzielnie tworzyć

- bogaci słownictwo o wyrazy, które wyszły już z użycia, rozumie ich znaczenie

- poznaje zawód kowala

-potrafi opowiadać o swoich marzeniach, wypowiada się pełnymi zdaniami

- nazywa i rozpoznaje wartości związane z umiejętnościami i zachowaniami społecznymi: przyjaźń, radość, życzliwość, empatia

- dostrzega , że zwierzęta posiadają zdolność odczuwania, przejawia w stosunku do nich życzliwość i troskę

- dostrzega emocjonalną wartość otoczenia przyrodniczego.


73_a38093806d491be56b0e3444efc63fb4_125947667_2780052722251666_7892994944699437607_n.jpg
73_a38093806d491be56b0e3444efc63fb4_125962608_3655323527889912_6192523604303208123_n.jpg
73_a38093806d491be56b0e3444efc63fb4_125986818_374616627163604_5370091454959131929_n.jpg
73_a38093806d491be56b0e3444efc63fb4_126070177_172623187849474_3999950590924426862_n.jpg
73_a38093806d491be56b0e3444efc63fb4_126137739_2830215643920833_2339135534439797296_n.jpg
73_a38093806d491be56b0e3444efc63fb4_126181122_664645030898366_3480237643569434576_n.jpg
73_13d1e29d18b45c94de246c4993942456_120291951_755213375322011_6088329820042292249_n.jpg
73_13d1e29d18b45c94de246c4993942456_120366398_359197178779280_2385555272417808652_n.jpg
73_13d1e29d18b45c94de246c4993942456_120350988_382319189439614_3488944605181947973_n.jpg
73_13d1e29d18b45c94de246c4993942456_120343454_623335021688157_3331227348550916814_n.jpg
73_13d1e29d18b45c94de246c4993942456_120338931_386600436067055_705594332726072081_n.jpg
73_13d1e29d18b45c94de246c4993942456_120322988_692965858267059_3557935580736633456_n.jpg
73_13d1e29d18b45c94de246c4993942456_120311984_673040000299580_7590775713896096163_n.jpg
73_13d1e29d18b45c94de246c4993942456_120299920_383578543028946_6388432749902697694_n.jpg
73_13d1e29d18b45c94de246c4993942456_120295366_331602151509804_7126102757479996361_n.jpg