Z kulturą mi do twarzy

Z kulturą mi do twarzy

Projekt "Z kulturą mi do twarzy" to tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka. Wprowadzanie dzieci w świat wartości, w tym ofiarności, współpracy w grupie, patriotyzmu, wskazywanie wzorów postępowania i budowanie relacji społecznych sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi dziecka. Wszystko to będzie realizowane w odniesieniu do wielu sfer aktywności dzieci: mowa, zachowanie, ruch, środowisko, ubiór, muzyka, taniec, śpiew, teatr, plastyka.