Ubezpieczenie

Ubezpieczenie

Szanowni Państwo – Rodzice ZSPiP Ilkowice

Mając na uwadze doniosłe znaczenie – szczególnie w obecnym czasie – ubezpieczenia od skutków wszelkich zdarzeń losowych i zdrowotnych, kierując się także potrzebą wsparcia Was w uporaniu się z licznymi problemami związanymi z uczęszczaniem Waszych dzieci do naszej szkoły i przedszkola, proponujemy Państwu – w porozumieniu z Radą Rodziców i za jej akceptacją - pomoc w objęciu uczniów i przedszkolaków dobrowolnym ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków i innych zdarzeń zdrowotnych. Wzorem lat ubiegłych przyjęliśmy ofertę firmy AVIVA, której warunki uznaliśmy za najkorzystniejsze, szczególnie w obszarach związanych  bezpośrednio lub pośrednio z trwającym stanem epidemii. W załączniku poniżej zawarte są ogólne informacje o ubezpieczeniu. Uprzejmie proszę o zainteresowanie się przedłożoną propozycją i podjęcie stosownych czynności.

Z wyrazami szacunku: Mirosław Piotrowski, dyrektor Zespołu

 

Szanowni Państwo,

 

Z przyczyn obiektywnych zaistniała konieczność odstąpienia od elektronicznej procedury zawarcia umów ubezpieczenia dzieci i pozostania wyłącznie przy metodzie tradycyjnej.

W celu minimalizacji ryzyka zakażenia w tym roku nie możemy również angażować nauczycieli – wychowawców bądź innych pracowników szkoły / przedszkola do prowadzenia zbiórki pieniędzy (gotówki) na ubezpieczenie. W związku z tym składkę prosimy przelewać bezpośrednio na konto agenta obsługującego Szkołę / Przedszkole.


Po dokonaniu wpłat przez wszystkich rodziców każdy otrzyma na maila CERTYFIKAT POTWIERDZAJĄCY UBEZPIECZENIE DZIECKA.

 

Oferta ubezpieczenia dzieci Aviva na rok 2020/21 zawiera aż 6 wariantów różniących się wysokością składki, a co za tym idzie -  wysokością odszkodowania  w razie zaistnienia zdarzenia skutkującego wypłatą.

 

Wykaz wariantów znajduje się w załączniku.

 

Rodzic wybiera ten wariant, który uzna za najodpowiedniejszy dla swojego dziecka.

 

Procedura zawarcia ubezpieczenia:

 

  • rodzic otrzymuje deklarację ze szkoły/przedszkola,
  • wpisuje wybrany wariant (składkę), swoje dane i dane dziecka,
  • składa podpis,
  • przekazuje wypełnioną deklarację wychowawcy klasy,
  • wpłaca wybraną składkę bezpośrednio na konto agenta:

Adam Pyrek

Nr konta: 77 1050 1562 1000 0090 9551 6796

Tytułem: ubezpieczenie dziecka, imię nazwisko, szkoła Ilkowice.

Istnieje również możliwość zawarcia ubezpieczenia bezpośrednio u agenta:

Tel: 603 680 066 Adam Pyrek.

pyrek.adam@aviva.com.pl

W razie wystąpienia zdarzenia, proszę o bezpośredni kontakt, służę wszelką pomocą w realizacji świadczenia.

Z wyrazami szacunku;

Adam Pyrek.

 

833px-PDF_file_icon.svg.png (38 KB) Deklaracja przystapienia do ubezpieczenia.pdf (29 KB)
833px-PDF_file_icon.svg.png (38 KB) Informacja o dystrybutorze - Adam Pyrek.pdf (501 KB)
833px-PDF_file_icon.svg.png (38 KB) Instrukcja ubezpieczenia metodą tradycyjną..pdf (62 KB)
833px-PDF_file_icon.svg.png (38 KB) Ogólna informacja o ubezpieczeniu dzieci..pdf (112 KB)
833px-PDF_file_icon.svg.png (38 KB) OWU_Twoje_Dziecko.pdf (251 KB)
833px-PDF_file_icon.svg.png (38 KB) Tabela uszczerbkowa - Twoje_Dziecko.pdf (95 KB)
 pdf650.png (16 KB)  Warianty ubezpieczenia dzieci..pdf (1.18 MB)