Przedszkolne wyzwanie Bazgrołków

Przedszkolne wyzwanie Bazgrołków

Projekt „Przedszkolne wyzwania Bazgrołków” jest
odpowiedzią na aktualne potrzeby dzieci, jak również
odnosi się do założeń podstawy programowej.
Projekt przeznaczony jest dla dzieci w wieku od 2,5 - 6
lat. Głównym celem jest rozwijanie u dzieci
kompetencji, takich jak: logiczne myślenie, zadaniowe
podejście do stawianych problemów, rozwijanie
umiejętności społecznych dzieci, rozwijanie
umiejętności pracy w zespole poprzez różne formy
aktywności takie jak: zabawy, ruch, doświadczanie
oraz eksperymentowanie.
Bazgrołki, czyli główni
bohaterowie projektu
zapraszają dzieci do
wspólnej zabawy i
rozwiązywania zadań
podczas wspólnych
spotkań. Swoje
osiągnięcia dzieci
zaznaczają na
specjalnie
przygotowanych
plakatach – TABLICA
OSIĄGNIĘĆ.