Bezpieczeństwo na drodze

Bezpieczeństwo na drodze

W minionym tygodniu mówiliśmy o bezpieczeństwie na drodze. Dzieci przypomniały sobie zasady bezpiecznego poruszania się po drodze, ćwiczyły prawidłowe przechodzenie przez ulicę na przejściu dla pieszych, pamiętając o 5 zasadach: zatrzymaj się przed przejściem, spójrz w lewo, spójrz w prawo, spójrz w lewo, jeśli nic nie jedzie, przejdź spokojnie na drugą stronę. Podczas zabaw w grupie dzieci poznały niektóre znaki drogowe. Przedszkolaki zapoznawały się z wyglądem i znaczeniem kilku ważnych znaków drogowych, tj. przejście dla pieszych, droga wyłącznie dla rowerów, uwaga dzieci, czy sygnalizacja świetlna. Pszczółki i Motylki zrealizowały również pierwszą lekcje projektu „Dzieciaki uczą rodziców”, gdzie obejrzały prezentacje multimedialną utrwalając zasady bezpieczeństwa oraz wykonały projektowe karty pracy. Bądźmy uważni i przestrzegajmy przepisów ruchu drogowego. Nasze bezpieczeństwo jest najważniejsze!


181_1a5a692be68a804a06a1a7923a3d3400_308678298_779630160034392_1634565480968426450_n.jpg
181_1a5a692be68a804a06a1a7923a3d3400_308802929_517376716890811_5813470360174330063_n.jpg
181_1a5a692be68a804a06a1a7923a3d3400_308854367_803220654324515_7418432779371327926_n.jpg
181_1a5a692be68a804a06a1a7923a3d3400_309245420_400801682222802_3076926946981908590_n.jpg
181_1a5a692be68a804a06a1a7923a3d3400_309633417_3418378281730645_3911828813202636928_n.jpg
181_1a5a692be68a804a06a1a7923a3d3400_309765704_2497608037045963_2040515839490720041_n.jpg
181_1a5a692be68a804a06a1a7923a3d3400_309930050_776003576947818_8062727376469553330_n.jpg
181_1a5a692be68a804a06a1a7923a3d3400_309944838_1257919301663027_304120936155107063_n.jpg
181_1a5a692be68a804a06a1a7923a3d3400_310021637_8022718744465217_7801800124104560002_n.jpg
181_1a5a692be68a804a06a1a7923a3d3400_310252932_1028604914475474_4763838421905264550_n.jpg
181_1a5a692be68a804a06a1a7923a3d3400_309221855_473934671455594_2876971693054464338_n.jpg